Hantverk & konst, Historia & Konsthistoria, Samhälle

SEMINARIEPROGRAM

Välkommen - Vi hoppas att du som deltagare ska få en givande dag och kunna ta med dig något som du kan använda dig av när dagen är till ända. Vi har valt ett seminarium med inriktning om betydelsen av konst och kultur i ett lokalt perspektiv med olika frågeställningar för vidare samtal i ditt nätverk, förening, organisation,kommun eller i region Jämtland Härjedalen. Syftet med seminariet är att öka samtalen om betydelsen av konst och kultur på landsbygden och ta del av intressanta exempel på hur igenom dagens inbjudna gäster.

Hur ökar man statusen för konst och kultur på landsbygden?
Ska konsten leva sitt fria liv eller har det betydelse att tala om konst och kultur som infrastruktur?
Är det så att konst och kultur påverkar andra branscher och system och på så sätt möjliggör förändring, effektivitet, innovation som ett kommunikationsverktyg?
Är konst och kultur både en katalysator och motor för lokala utvecklingsprocesser som sätter igång och driver samhällsutvecklingen?

PROGRAM 4 NOVEMBER

8.15 - 9.00 Registrering/anmälan. Kaffe/te smörgås
9.00 - 9.15 Välkomnande: Susanne Berglin, projektledare,
Anna Rydberg, Moderator Svante Helmbeak Tirén, Moderator
Therese Kärngard, kommunalråd, Bergs Kommun.

9.15 - 9.30 Svante H Tirén, Konst och kulturvetare slår an tonen för förmiddagens
upplägg. Vad är konst och vad är kultur i ett historiskt perspektiv?

9.30 - 10.30 Jörgen Svensson, konstnär och museichef för Dalslands
Konstmuseum - Att arbeta med samtidskonst utanför storstäderna.
Reflektion av panel som kan ge perspektiv och utmaningar,samt frågor
från deltagare.

10:30 -10.45 Dryck och frukt

10.45 - 11.45 Anders Lindgren - verksamhetsledare Mötesplats Steneby. Steneby
Dals Långed
“Vi bor på Glansbygden” -Mötesplats Steneby utvecklar goda
förutsättningar för konst och kulturproduktion på landsbygden
Reflektion av panel som kan ge perspektiv och utmaningar,samt frågor
från deltagare.

11.45 - 12.15 Summering av samtal med deltagare, panel och föreläsare. Vad kan vi ta
med tillbaka som en konkret idé, strategi, handling till den förening,
organisation, företag som vi verkar i.

12.15 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.15 Anna Rydberg, ordf. för Ovikens Företagareförening -slår an tonen på
eftermiddagens upplägg. Konst och kultur kopplat till näringsliv.

13.15 - 14.15 Magnus Fredricson - strateg för hållbar samhällsutveckling vid
Skaraborgs kommunalförbund
Kulturdriven regional utveckling och platsutveckling
Reflektion av panel som kan ge perspektiv och utmaningar,samt frågor
från deltagare

14.15 - 15.00 Erica Mårtensson - VD i Nilsson & Månsson, ordf. i Föreningen för
Cultural Planning i Sverige
SKYPE presentation - Cultural planning, en metod för samhällsutveckling
med
kulturella förtecken. Erica Månsson ordförande i föreningen för cultural
planning i Sverige ger en bild av nuläget.

15.00 - 15.20 Fika

15.15 - 15.45 Summering av konstnärer, kulturskapare, företagare och
näringslivsorganisationer.

15:45 - 16:30 Körsång med körledare.
Barns sång - ett nationellt upprop, Kungliga Musikaliska Akademien
SKYPE David Johnson, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i
Malmö, Lunds universitet, utför vetenskapliga studier i projektet,

16.30 Tack och avslut


PRAKTISK INFORMATION
Datum och tid: 4 november, kl. 08.15 med registrering fram till kl. 09.00. Seminariet avslutas 16.30.
Plats: Hackås Föreningshus, Bergs Kommun
Kostnad: Konst och kultur som infrastruktur, 500,00 kr, vilken Vuxenskolan administrerar.
Ange adress till ev. annan betalare i meddelanderutan. (Tex om en organisation ska betala ditt deltagande.)

Anmälan: Sista anmälningsdag är torsdag 31 oktober. Försäkra dig om en plats genom att anmäla dig här bredvid!
För frågor och behov av specialkost kontakta:
projektledare susan.kindstrom@gmail.com alt tel: 070- 306 3036

Boende - om du är i behov av boende finns boende hos Wikners i Persåsen, vandrarhem, stuga eller hotellrum. Boende bokas och betalas av dig som deltagare. http://www.persasen.se/wordpress/boende/
Anmälan och ångerrätt: Din anmälan är bindande, men kan överlåtas eller upplöses vid sjukdom.

KONTAKT

Susanne Kindström Berglin, projektledare
070 -306 30 36
susan.kindstrom@gmail.se
För mer info om föreläsarna kontakta Susanne.

DELA #Seminarium - Konst och kultur som lokal infrastruktur#

Arrangeras med stöd av: Studieförbundet Vuxenskolan, Region Jämtland Härjedalen, Svenska Kyrkan, Sparbanksstiftelsen Södra Jämtland, Leader - sjö, skog och fjäll

Mer info:
file:///C:/Users/anneli.boden/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IE19GXW2/seminarium%204%20november.pdf