Hantverk & konst, Historia & Konsthistoria

Välkommen till en grundkurs i konsthistoria!
Kursen leds av konstnären Elsie Berg.

Innehåll:
Kursen erbjuder en överblick och genomgång av västerländsk konsthistoria. Vi följer en tidslinje från renässans till modernism, ca 1500-tal till 1900-tal.
Vi jobbar oss framåt genom epoker och går igenom strömningar och stildrag, stilbildande verk och tongivande konstnärer, återkommande motiv och teman.

Bildpresentationer varvas med gruppdiskussioner.
Vi diskuterar hur konsthistoria skrivs och av vem.
Du övar löpande på att "se" och tillgodogöra dig konst.

Studiematerial ingår ej i kursavgiften.