Musik, teater

Om någon är intresserad av att börja i Rådhuskören får man höra med körledaren Tove Thofelt:

tove.thofelt@sjolinsgymnasium.se

(Tenorstämman behöver alltid folk t ex)