Hälsa & välbefinnande

Kundaliniyoga är en yogaform som syftar till att höja den medvetna närvaron genom yogarörelser, andningsövningar, fokuseringstekniker, handpositioner, mantran och meditationer. Kundaliniyoga stärker och balanserar alla delar av dig t ex nervsystemet, musklerna, andningsapparaten och ditt hormonsystem. Genom regelbunden utövning av Kundaliniyoga bygger du upp din stamina, och du får kraft att leva dit fulla potential.

När vi övar yogaserier och meditationer från kundaliniyogatraditionen kommer vi då och då möta våra egna utmaningar och svårigheter, de kan komma i form av negativa och dömande tankar eller i form av svåra känslor När vi bli medvetna om dessa utmaningar och kan ta oss genom utmaningarna, får vi lära mer om oss själva och vi växer. Det är därför Kundalini Yoga kallas ”medvetenhetsyoga.” Kundaliniyoga är en av de äldsta yogaformerna och har funnit i flera tusen år i Indien, på slutet 60-talet kom traditionen till väst med Yogi Bhajan.

Under denna kurs i Kundaliniyoga & Mantra meditationer kommer vi fokusera yogaserier som stärker ryggraden, ger ökad styrka och flexibilitet och jobbar på att stärka och balansera de tre nedre chakran; rotchakrat, kreativitetschakrat och navelchakrat. När vi stärker rotchakrat blir vi mera grundade och vi stärker vår förmåga till själv-acceptans, trygghet och stabilitet. När vi arbetar med kreativitetschakrat och stärker och balanserar detta ökar vår glädje, kreativitet och njutning. När vi arbetar med navelchakrat regelbundet förbättrar vi vår hälsa, förbättrar matsmältning och höjer energinivån.

Under varje kurstillfälle kommer vi tona in med mantran, göra några enkla yogarörelser, arbeta med ett specifik yogaserie, liggande vila/kroppscaning, mantrasångs meditation med levande musik och vi avslutar varje yogapass med att tona ut med ett mantra. Varje yogapass vi gör kommer du få en kopia på så du har möjligheten att arbeta med yogapasset hemma. Det är en dagliga yoga och meditations praktik som länge grunden för en djupare transformation och växande.

Denna kurs i Kundaliniyoga & Mantra meditation passa både dig som aldrig har utövat yoga förut, samt dig som har lång erfarenhet av både yoga och meditation.
Kursens ledare: Åshild Haaheim är van att ha med deltagare i sina grupper som har olika besvär ex utmattning, kronisk smärta m.m.
Kostnad 8 träffar:
1200 kr privatpersoner
1000 kr för dig som är sjukskriven
800 kr studenter, pensionärer och människor utanför arbetsmarknaden.
Skriv i noteringen vid anmälan om du har rabatt.

Ledare: Åshild Haaheim.
Åshild har utövat yoga och meditation i över 20 år. Sedan 2007 har hon använt mindfulness och yoga i sitt arbete som psykolog. Just nu går Åshild en lärarutbildning i Kundaliniyoga och vill dela med sig av sin passion för kundaliniyoga, mantrasång och meditation.