Hälsa & välbefinnandeKundaliniyoga är en yogaform som syftar till att höja den medvetna närvaron genom yogarörelser, andningsövningar, fokuseringstekniker, handpositioner, mantran och meditationer. Kundaliniyoga stärker och balanserar alla delar av dig t ex nervsystemet, musklerna, andningsapparaten och ditt hormonsystem. Genom regelbunden utövning av Kundaliniyoga bygger du upp din inre kraft, och du får kraft att leva dit fulla potential.

När vi övar yogaserier och meditationer från kundaliniyogatraditionen kommer vi då och då möta våra egna utmaningar och svårigheter, de kan komma i form av negativa och dömande tankar eller i form av svåra känslor När vi bli medvetna om dessa utmaningar och kan ta oss genom utmaningarna, får vi lära mer om oss själva och vi växer. Det är därför kundaliniyoga kallas för medvetenhetens yoga.

Under denna 10 veckors kurs i kundaliniyoga kommer vi utforska yoga serier för kärlek, helande, kommunikation & djup närvaro där vi arbetar med fjärde till åttonde chakrat. Yogaserier kommer stärker ryggraden, ge ökad styrka och flexibilitet och jobbar på att stärka och balansera de fyra övre chakran; hjärtchakrat, halschakrat, pannchakrat, kronchakrat och auran. När vi stärker hjärtchakrat ökar vårt immunförsvar, vi kan lättare uppleva ovillkorlig kärlek, medkänsla och får tillgång till en djupare visdom. När vi arbetar med halschakrat, stärker vi vår förmån att kommunicera. När vi arbetar med pannchakrat förbättrar vi vår intuition. Ett stärkt kronchakrat ger ett djupare grad av medveten närvaro. När vi arbetar och stärker vår aura stärker vi vår fysiska hälsa och ökar vår strålglans.

Under varje kurstillfälle kommer vi tona in med mantran, göra några enkla yogarörelser, arbeta med ett specifik yogaserie, liggande vila/kroppsscanning, mantra meditation och vi avslutar varje yogapass med att tona ut med ett mantra. Varje yogapass vi gör kommer du få en kopia på så du har möjligheten att arbeta med yogapasset hemma. Det är en dagliga yoga- och meditations praktik som länge grunden för en djupare transformation och växande. Denna kurs passa både dig som aldrig har utövat yoga förut, samt dig som har lång erfarenhet av både yoga och meditation.

Ledare: Åshild Haaheim.
Åshild har utövat yoga och meditation i över 20 år. Sedan 2007 har hon använt mindfulness och yoga i sitt arbete som psykolog. I februari 2020 blir Åshild klar med sin lärarutbildning i Kundaliniyoga. Med djup närvaro dela Åshild med sig av sin passion för kundaliniyoga.

Tid: måndagar kl 17.45-19.45 (ojämna veckor)
Datum: 27/1, 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 17/4, 4/5, 18/5 och 1/6.
Plats: Litsvägen 31 a, i Studieförbundet Vuxenskolans källarlokal (ingång gaveln)

Kostnad 10 träffar:
1900 kr privatpersoner
1500 kr för dig som är sjukskriven
1200 kr för dig som är heltids student, pensionärer eller står utanför arbetsmarknaden.
Skriv i noteringen vid anmälan om du har rabatt.

Varmt välkommen!