Hälsa & välbefinnande

Att vara och förbli sig själv
Varje pass innehåller kundaliniyoga, andningsövningar, meditation och mantran. Du får också en djupare förståelse för filosofin bakom yogan och hur den genomsyrar utövandet.
Temat för hösten blir att stärka vår självkänsla så vi tydligare ser vem vi är och kan stötta oss själva när livet utmanar oss.
Jag vill också fokusera på olika mantran både vad gäller meditation, sång och rörelse.

Varje pass innehåller kundaliniyoga, andningsövningar, meditation och mantran. Du får också en djupare förståelse för filosofin bakom yogan och hur den genomsyrar utövandet.

Startvecka blir vecka 36 och sista veckan blir vecka 47 med uppehåll vecka 44.

Ledare: Jeannette Trebbin, certifierad yogalärare sedan 15 år tillbaka,
samt diplomerad danspedagog med stor kunskap om kroppens rörelsesystem.

::::::
Vi följer givetvis coronaläget och de restriktioner som finns. Vår förhoppning och önskan är att kunna starta upp verksamheten i september!