Hälsa & välbefinnande

Hej alla yogavänner!

Innan vi vet om det står våren för dörren!

Det har återigen blivit dags att bege oss in i chakrasystemet och med det som utgångspunkt, få en djupare upplevelse av vår egen identitet.

Allting som lever är energi. Enligt yogan och enligt kvantfysiken består människan och all annan materia av energivågor.

I den yogiska filosofin ser man människan som en holistisk varelse dvs. att allting är en helhet, att alla delar påverkar varandra och att kroppens system är större och mer komplext än det vi kan se och ta på. Precis som i många andra österländska teorier tror man att kroppen inte bara består utav kött och blod utan även av energi.
Enligt denna filosofi har vi olika meridianer i kroppen eller Nadis som det även kallas. Dessa är energikanaler som går till och från olika energihjul eller energivirvlar som är i ständig rörelse och dessa kallas också för chackran.

Inget chakra står självt utan man ser chakrana som enheter som arbetar tillsammans (chakrasystemet).

Vi har många chakran i kroppen men det finns åtta mer centrala (i vissa traditioner talar man oftast om sju chakran, men i Kundaliniyogan lägger man även till vår aura som ett chakra). De sju mest centrala chakrana sitter längsmed vår ryggrad och binds ihop av en stor energikanal som kallas Sushumna. Varje chakra har en koppling till olika kroppsdelar, körtlar och till nervsystemet. De hjälper oss att förstå hur olika mentala och känslomässiga tillstånd är kopplade till olika delar i vår kropp.

På kursen kommer jag till en början att prata om chakrasystemet som helhet och vi gör olika inledande yogapass.
Därefter kommer vi vid varje tillfälle titta närmare på varje enskild chakra och göra yogapass och meditationer som stärker/balanserar det aktuella chakrat.

Som vanligt anmäler du dig till den tid som passar bäst, men du är välkommen att "ta igen" på någon av de andra tiderna.
Har du olika arbetstider kommer du när du kan.
Du kan även använda din friskvårdspeng som betalning.

Jag ser fram emot en härlig vår tillsammans med er!

Allt gott
Jeannette Trebbin
Kundaliniyogalärare


Ingen rabatt ges på denna kurs till spf, pensionärer, ungdom, sjukskriven eller arbetslös. Vi har istället valt att lägga ett lägre pris på kursen från start.