Trädgård, hus och hem

Lär dig odla i vatten!
Hydroponics är samlingsnamnet för att odla i vatten.
Det är en av de bästa metoderna för jordbruk på begränsad yta och lämpar sig för ekologiskt jord- och skogsbruk. Även för dig som vill odla grönsaker för husbehov är hydroponics ett spännande och resurseffektivt alternativ.

Hydroponics/mikrogrönt
Den här studiecirkeln vänder sig till dig som är nyfiken på hydroponics som odlingsmetod och vill lära dig grunderna för att komma igång med din egen odling. Du får lära dig hur du förbereder odlingen, organiserar bevattning, bra belysningsteknik, hur du tar hand om dina grödor efter skörd samt svårigheter som kan uppstå och hur man kan undvika dem. På två veckor får du fram näringsrikt mikrogrönt (steget efter groddar).

Språk: engelska/svenska.

Odlingsakademin kommer under 2019 att erbjuder studiecirklar för dig som vill komma igång med att odla i vatten. Vår ledare är Ruben Alkhalil från Hydro-Team, ett lokalbaserat företag som utvecklar tekniska system för hydroponics. Vi erbjuder också en hydroponics-cirkel senare i höst inriktad på djurfoder.