Trädgård, hus och hem

Lär dig odla i vatten!
Hydroponics är samlingsnamnet för att odla i vatten.
Det är en av de bästa metoderna för jordbruk på begränsad yta och lämpar sig för ekologiskt jord- och skogsbruk. Även för dig som vill odla grönsaker för husbehov är hydroponics ett spännande och resurseffektivt alternativ.

Odla djurfoder i vatten
I den här studiecirkeln får du lära dig hur du kan odla högkvalitativt djurfoder inomhus på liten yta året runt. Allt från hur mycket foder du kan få ut till vad du behöver veta för för att komma igång. Du får möjlighet att köpa frön från lokala lantbrukare.

Upplägget är flexibelt beroende på deltagarnas behov och deltagaravgiften fastställs när upplägget är klart.
Ca 3 träffar/cirkel inklusive besök i ledarens odlingslokal.
Språk: engelska/svenska. Deltagaravgift fastställs vid spikat upplägg. Vid 3 träffar blir det ca 900 kr (med reservation för ändring).

Odlingsakademin kommer under 2019 att erbjuder studiecirklar för dig som vill komma igång med att odla i vatten. Vår ledare är Ruben Alkhalil från Hydro-Team, ett lokalbaserat företag som utvecklar tekniska system för hydroponics.