Historia & Konsthistoria, Humaniora

Behöver du hjälp med att läsa gammal skrift?

Gamla dokument är ofta vackra med sirlig handskrift - men svår-lästa!
Att lära sig tyda handskrift är både roligt och utmanade. Är ni några stycken kan ni träffas, fika och utbyta erfarenheter med varandra.
Kanske har du brev, dagböcker, protokoll eller andra handlingar där hemma som du vill ha hjälp att tyda.
En webbsändning från Arkivet i Östersund där Jämtlands läns fornskriftsällskap hjälper till.