Djur, natur & miljö

Spilloteket är en kreativ återbruksverkstad och ett demokratiskt forum i vilket barnen får tänka med hela kroppen, och skapa med händerna.
Hållbarhet, i ekologisk, social och ekonomisk mening, är grunden för hela verksamheten.
Spilloteket samlar in produktionsspill från industrier och företag i Jämtlands län för att därefter använda det som material för kreativt skapande med barn och unga, för att de skall få möjlighet att tänka och skapa kring viktiga saker på riktigt

Spilloteket erbjuder regelbundet öppen verksamhet i sina lokaler på Jamtli för barn och unga som syftar till att ge hopp, kunskap, handlingskraft och inspiration till att leva i ett samhälle där klimatförändringar är en realitet och där omställning är en komplicerad nödvändighet.
Vill du vara med som ledare vid dessa tillfällen, få lite mer kunskap om de Globala målen och själv känna att du kan bidra till omställning, så anmäl dig.