Hälsa & välbefinnande


Ny kurs efter Louise Hay och Robert Holdens bok.
Varje vecka jobbar vi med praktiska övningar för inre lycka och läkning. Det blir totalt 7 träffar där vi jobbar med olika teman: att älska sig själv, läk dina rädslor, lita på din inre vägledning, förlåt det förflutna, tacksamhet och tillit, lär dig ta emot samt läk din framtid genom att välja kärlek framför rädsla.

Dessutom ingår praktisk chakrabalansering: varje vecka jobbar vi med ett chakra med början nedifrån. Vi gör olika övningar för att skapa balans i de olika delarna som chakrana står för.

Obs. eget arbete mellan träffarna.


Vi träffas 7 torsdagar, jämna veckor. I kurskostnaden ingår kaffe/te, allt material till övningarna samt boken.

Pris: 1255 vid minst 6 deltagare. Kan delbetalas.