Djur, natur & miljö

Häng med på en spännande och rikstäckande inspirationsprocess och bidra med dina idéer om hur vi tillsammans skapar framtidens folkrörelse.

2018 års riksförbundsstämma beslutade att LRF ska genomföra en bred medlemsdialog om framtidens folkrörelse. Utgångspunkten är att tillsammans forma en organisation som präglas av engagemang, gemenskap, demokrati och jämställdhet. Och som samtidigt är kraftfull och inflytelserik i förhållande till omvärlden

Varmt välkommen även du som ej är medlem i LRF, huvudsaken du är intresserad av att utveckla vår landsbygd och våra gröna näringar.

Läs mer:
https://www.lrf.se/framtidensfolkrorelse