Hälsa & välbefinnande

Vill du sjunga mantran är du välkommen varannan onsdag. Det är en kamratcirkel och därför kostnadsfritt.
Vi startar den 22 januari.