Musik, teater

Vill du sjunga mantran är du välkommen varannan onsdag. Det är en kamratcirkel och därför kostnadsfritt.
Vi startar den 23 januari.