Hälsa & välbefinnande, Övrigt

Denna meditationskurs är en introduktion till olika meditationsövningar, där man använder material och symboler från nattens drömmar i meditationen, en invitation till en process över en längre period, där man integrera det som är aktuellt i drömmar med meditationsövningar. Man bygger genom övningarna medvetet upp en kommunikation med det undermedvetna.
Vissa övningar utgår ifrån Chakran, en urgammal österländsk beskrivning av energirörelser och medvetande nivåer i människan, till varje chakra hör symboler och vi kommer att jobba med att se hur de återspeglas i drömmarna. Du introduceras till olika symbolfamiljer som återfinns i drömmar och hur de kan sorteras in i chakra modellen.
Andra övningar utgår ifrån C.G. Jungs arbete med drömmar och symboler (skuggan, anima/animus och visdoms personer)
Kursen är inspirerat av den danska meditationslärare Jes Bertelsens arbete och hans bok "Meditation, drømme og chakrasymboler" som kursledaren har jobbat med sen 1984, när han läste boken första gången.

Kursledaren Anders Fabricius har tränat meditation i närmare 40 år. De senaste 19 åren har han mottagit undervisning från den danska meditationsläraren Jes Bertelsen.
Som kursledare erbjuder Anders inspiration, kunskap och personlig feedback till deltagarna.


Fabricius Resurs är ett familjeföretag med fyra fokusområden:
Ledarskap & förändring
Integration & socialt arbete
Pedagogiskt arbete
Personlig utveckling & meditation
Genom att förmedla kunskap, erfarenhet och inspiration inom de områdena hoppas vi nå människor som är intresserade av mänsklig och social utveckling.

Vi har ett förlag, utbildningsverksamhet och vi driver en kursgård som ligger i Ulriksfors, Jämtland.

Vi utgår från en systemteoretisk förståelse av samhället, där allt hänger ihop och där varje människas bidrag påverkar helheten. Hållbarhet är därför en viktig del av vår värdegrund, vi vill att vårt bidrag till helheten ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Något som vi försöker att eftersträva i vardagen.