Hälsa & välbefinnande

Att hitta fram till en rutin med meditation kan vara till stor hjälp vid t.ex. svår stress, ångest, sömnproblem och utbrändhet. Här ges möjlighet att under en månad i grupp och även på egen hand försöka nå en egen meditations rutin. Att meditera kan ge många fördelar, den kanske viktigaste är att hitta en väg till den så viktiga återhämtningen.

Vi kommer att ses 2 ggr/ vecka och ni som deltar kommer även att kunna öva meditation hemma mellan träffarna. Detta för att försöka få in rutiner till en kontinuitet även efter kursens slut.
Träffarna är ca. en timme/ gång och inleds med några enklare yogaövningar. Inledningsvis sker viss guidad meditation som minskas under kursens gång. Avslutas med olika avslappningsövningar.
Att öva meditation kan ge hjälp vid stresstillstånd, oro, sömnsvårigheter och bearbetning av utbrändhets syndrom.

Kursen vänder sig främst till nybörjare men även ni som vill hitta tillbaka till meditation är välkomna.

Erik Broms Kursledare: Har en handledarutbildning i MBSR, Mindfullness Based Stress Reduktion samt en ettårig yogautboldning. Drabbades själv av utmattnings syndrom för 10 år sedan. Fokuserar på meditation och håller kortare och längre kurser i meditation.
Frågor ang. kursen kan ske genom tel. +46(0)705812056 Erik Broms