Hälsa & välbefinnande

Vill du lära dig hantera stress och skapa bättre tillstånd i vardagens utmaningar?

Lär dig hitta din Inre Balans med
MediYoga och Medveten Andning

MediYoga (medicinsk yoga) är en terapeutisk yogaform från Kundaliniyogan. Den utförs med lugna, mjuka och enkla rörelser och kan utföras antingen sittandes på stol eller på golvet.
Se din kropps Inre Balans genom att mäta din Hjärtrytmvariation (HRV). Genom mätningen får du direkt feedback på vad som händer i ditt autonoma nervsystem. En metod som är välkänd inom idrotten. (www.hrvtraning.se)
Du gör en första mätning innan uppstart och sedan vid avslut av kursen för att se din förändring över tid. Vid mätning får du individuell feedback hur det ser ut för just dig och tips hur du kan jobba vidare på egen hand för att uppnå Inre Balans. Detta sker vid ett individuellt möte.
Denna kurs vänder sig till alla som vill lära sig hantera stress, men också till dig som känner dig stressad och vill skapa mer återhämtning och till dig som upplever stressymptom med fysiska problem som högt blodtryck, sömnproblem, ångest, trötthet, etc. Varmt Välkomna!

Vid anmälan kontaktar Diana Lindberg dig för ett individuellt samtal v.43