Hälsa & välbefinnande

Grundkurs i mindfulness är en 5 veckors kurs som lär dig hantera stress och lidande med hjälp medveten närvaro. Du får
lära dig enkla mindfulness övningar i form av kortare och längre meditationer. Du får lära dig sittande, stående, gående och
liggande meditationer och enkel yoga. Utöver detta kommer vi gå genom teori kring stress och stresshantering.
I kursen ingår arbetshäfte samt mindfulness övningar att ladda ner. Som deltagare förväntas du att öva mindfulness hemma
mellan träffarna. Detta för att integrera mindfulness i din vardag.
Kostnad:
2750 kr för privatpersoner
3750 kr där arbetsgivare betalar
1950 kr för heltidsstudenter, arbetssökande och pensionärer.
Ange om du ska ha rabatt eller om det går via arbetsgivaren vid anmälan.
Varmt välkommen!