Hälsa & välbefinnande

För dig som önskar fördjupa din medvetna närvaro genom enkel yoga, mindfulness meditation och kreativt målande.
Varje träff innehåller ett enkelt mindfulness yogapass, en mindfulness meditation som följs av ett stilla skapande där vi kliver
in i vårt kreativa rum och måla fritt från hjärtat. Varje träff kommer ha ett tema. Teman vi kommer att arbeta med är: pausa,
slappna av, öppna, tillit till det som visar sig i stunden, lyssna djupt till din sanning. Du bjuds in att införliva teman som vi
arbetar med i daglig livet.
Både yogan och meditationerna som vi kommer göra kommer spelas in, och du får tillgång till dessa som ljudfiler. Du
uppmuntras att dagligen lyssna på övningarna hemma mellan våra träffar.
Inga förkunskaper behövs. Ta gärna med egna målarsaker, enkla målarsaker finns.
Du är varmt välkommen!

Kostnad:
1500,- för privatpersoner,
1250,- för sjukskrivna
1000,- för heltids studenter/
arbetslösa/ pensionärer

Kursledare:
Åshild Haaheim, leg psykolog,
specialist i klinisk psykologi och
lärare i mindfulness. Kontakt Åshild:
natureinthemiddle@gamil.com
Anmälan är bindande