Data & IT

Vill du lära dig att använda din smarta mobiltelefon, smartphone?

Då är du välkommen till denna kurs!

Denna studiecirkel vänder sig till dig som på ett enkelt sätt vill lära dig grunderna i att hantera din smartphone. Det är en praktisk kurs där vi knappar och utforskar våra mobiler.

Vår studiecirkelledare går igenom grunderna steg-för-steg. Du som cirkeldeltagare får gärna komma med önskemål så att gruppen tillsammans formar innehållet. -Du är säkert inte ensam om dina funderingar!

Som studiematerial kommer du att få ett häfte med alla övningar, checklista och tydliga beskrivningar.
Medtag din smartphone till kurstillfällena.
Medtag eget fika (varmvatten och kaffe finns på plats).

Vi träffas tre gånger.:::::::::::::::
Vi öppnar upp med försiktighet.
Från och med nu öppnar vi med försiktighet upp för fysiska träffar igen. Vi gör en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters rekommendationer och anvisningar. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk och anpassar vår verksamhet. Vi fortsätter gärna också med folkbildning digitalt eller på distans, och de grupper som kan träffas med fördel utomhus.
Information om eventuella ändringar kring arrangemang uppdateras på vår webbplats och på facebooksida. Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma. Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år och äldre avråder vi dig från att delta i verksamheten just nu. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: folkhalsomyndigheten.se

Vid fysiska träffar gäller följande:
• Delta endast om du är helt symtomfri.
• Om du tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre, avråder vi dig från att delta i verksamheten just nu.
• Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser.
• Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket.
• Dela inte material med andra
• Ta gärna med eget fika, termos etc. för att undvika trängsel och att flera personer rör vid exempelvis samma koppar och fat.
• Var hellre extra försiktig än oförsiktig.

Hör av dig till oss på kontoret vid frågor.