Trädgård, hus och hem

Detta är en uppstart för dig som vill odla ekologiskt och bli självförsörjande på jord.
En del i att odla ekologiskt är att skapa goda förutsättningarna, dvs en bra jord att odla i.
Vad odlar man i för jord då, hur blir man självförsörjande på jorden, och hur bygger man en kompost?

Sådana kunskaper kan kursledaren Sofie dela med er, som nu gör sitt slutarbete efter att ha studerat vid Mora folkhögskola, en kurs som heter Ekologisk odling och hållbar livsföring.

Sofie vill göra denna odlingskursen på hemmaplan, alltså i Järpen.

Tanken är att bl a titta på kompostering för att på så sätt bli självförsörjande på jord,
för att slippa köpa jordsäckar i affären.
1a träffen är på distans kvällstid
2a träffen är i Järpen där vi bygger komposter
3e träffen är att hitta material att lägga i komposten, vad ska dit, var hittar man det som är lämpligt etc
Vi lär oss både genom teori och praktik och av varandra.
Välkomna till begränsat antal platser