Trädgård, hus och hem

Christina visar bilder och berättar om humlor, solitärbin, nyckelpigor och andra insekter som hjälper oss med pollinering och biologisk bekämpning. Hur de lever och vad vi kan göra för att gynna insekter i trädgården. Vi går igenom de viktigaste beståndsdelarna i en mångfaldsträdgård: perenner, frukt- och bär, blommande gräsmattor och vilda hörn. Det blir konkreta förslag på växter och odlingsmetoder samt något om att bygga insektshotell. Boken Trädgårdsmyller finns att provläsa här http://christinawinter.se/texter/


Christina Winter är hortonom och har arbetat med yrkesmässig trädgårdsodling i 30 år. Hon medverkar i Hemträdgården och andra trädgårdstidningar, håller föredrag och leder trädgårdsvandringar, ofta med insekter som tema. Christina har egen trädgård i norra Hälsingland och är engagerad i Matparkens gemensamhetsodling i Uppsala.

Möjlighet att köpa fika i pausen

Arrangemanget sker i samverkan med Naturskyddsföreningen i Krokom. Medlemmar i NSF går gratis, skriv i noteringen kretstillhörighet.