Trädgård, hus och hem

Längre tillbaka i tiden var det vanligt att lantbefolkningen själv odlade fram sitt utsäde till stråsäd, grönsaker och blommor. På det sättet bevarades mångfalden av kulturväxter, med många lokala sorter. Detta kulturarv är idag starkt hotat.

De gamla lantsorterna har många fördelar som moderna kommersiella sorter saknar. De innehåller en större variation av gener, vilket bland annat gör att de har en inbyggd försäkring mot sjukdomar och klimatfaktorer. Ofta är de också överlägsna när det gäller smak. Genom den lokala anpassningen har de bäst förutsättningar att trivas på just den orten.

Föreningen Sesam arbetar, tillsammans med andra aktörer, för att bevara den odlade mångfalden. Det gör vi genom att försöka väcka intresse för de gamla kultursorterna, men också genom att föreningens medlemmar själva fröodlar dessa sorter, eftersom frö till dem oftast inte finns att köpa. Föreningsmedlemmarna byter frön med varandra och delar också med sig till andra intresserade odlare.

Föreningen Sesam håller också kurser i fröodling runt om i landet (lördag 25/4 håller Sesam och SV fröodlingskurs i Östersund).

Föreläsningen websänds till Strömsund, minimiantal på plats 5 deltagare.

Läs mer om föreningen Sesam här:
https://foreningensesam.se/


Fröodlingskursen:
sv.se/froodling