Trädgård, hus och hem


Vill du veta mer om regenerativt jordbruk och dess möjligheter att bidra till en grönare region? Arve Lian från Trøndelag Fylkeskommune och Jörgen Andersson, Fjällbete delar med sig av sina kunskaper och diskuterar lokala möjligheter att bruka jorden på ett sätt som samtidigt binder kol i marken.


I Trøndelag drivs ett aktivt arbete för att öka kunskapen kring regenerativt jordbruk. Arve Lian från Trøndelag Fylkeskommune berättar om status for organisering av arbeidet i prosjektet «lagring av karbon i landbruket». Inom projektet han man nettopp gjennomført en studieresa till Österrike, Arve Lian var med på studieresan och delar, bland mycket annat, med sig av sina erfarenheter från den.

Jörgen Andersson som leder en nordisk hubb för regenerativt lantbruk berättar varför just Jämtland ligger så bra till när framtidens lönsamma jordbruk hanterar mänsklighetens allvarligaste utmaningar.
Om du vill göra konkurs, härma din granne
Om du vill bli lönsam, härma naturen

Varm välkommen till en dag fylld av spännande kunskap och givande samtal. Tag med dina frågor och kom!


Detta arrangemang är en del av Cirkus Cirkulär, en hållbarhetsfestival som firar allt bra som görs inom hållbarhet just nu.
Kolla in alla programpunkter på smice.nu