Djur, natur & miljö


Omställningsverket är en ideell förening som verkar för att utbilda, uppmuntra och stötta lokala omställningsinitiativ i Sverige. Vi håller kurser, sprider information och goda exempel!