Hantverk & konst

Vill du teckna?
Vill du kunna rita något som du tycker om?
Till exempel ett djur eller ett ansikte?
Vill du teckna - vad du vill och hur du vill?

Välkommen att teckna tillsammans med mig!

—————————————


Jag som leder kursen i teckning heter Elsie Berg och jag är konstnär.
Jag tecknar väldigt mycket.
Jag har gått på konstskolor i Stockholm och i Paris.
Jag har teckningskurser på Studieförbundet Vuxenskolan.


Denna studiecirkel sker för projektet Öppna dörren och riktar sig till dig inom autismspektrumet.
Projektet görs i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen i Jämtland och Region Jämtland-Härjedalen.