Beteendevetenskap, Historia & Konsthistoria

Föreningslivet i Jämtland-Härjedalen är och har varit en viktig i del av vårt samhälle. I föreningsmaterialet kan man läsa om protester, engagemang och framgångar. För att vi ska minnas och för att ge framtiden en chans att förstå hur det var måste materialet bevaras och göras tillgängligt för andra.
Kanske har du väldigt gamla föreningshandlingar hemma? Eller är du engagerad i en förening just nu? Genom att gå igenom de pap-per ni har och sortera dem kan ni får ordning och reda - en förut-sättning för att det ska gå att hitta i dem, både nu och i framtiden.

En webbsändning från Arkivet i Östersund