Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem, Hållbar utveckling

PDC- Certifieringskurs i Permakultur design, Östersund
Vuxenskolan Östersund välkomnar alla intresserade till denna certifieringskurs i permakulturdesign.

Kursen är en 96 studietimmars PDC som berättigar till ett internationellt erkänt permakultur design certifikat. Möjlighet finns att dela upp kostnaden, på 2,3 eller 4 delbetalningar, skriv det i noteringen vid anmälan i så fall. Under fem helgträffar, v 7, 17, 23, 33, 41 i Östersund med omnejd får vi i teori och praktik lära oss om permakulturdesign. Digitala föreläsningar kan komma att ske mellan träffarna och vi vill påpeka att om rådande restriktioner finns så kommer kurstillfällena att sändas digitalt. Samtliga deltagare kommer i grupp att presentera ett designarbete. Kursen fokuserar främst på Jämtländsk klimat men även internationella designaspekter kommer att beröras. Skriv gärna i noteringarna med om du har ett ställe som du önskar ska bli utvalt till grupparbetena.

Kursledare är Henrik Haller, Johan Nyqvist, Karin Johansson, Karolina Nätterlund, samt flera föreläsare kan komma att bjudas in.
Holmgrens principer är obligatorisk kurslitteratur övrig litteratur är frivillig.

Henrik Haller är diplomerad permakultur-designer och innehar ett diplom från Nordiska Permakultur Institutet som ger honom möjligheten att utfärda permakultur certifikat (PDC). PDC-kurser bygger på ett internationellt vedertaget upplägg och ska innehålla minst 72 timmar av utbildning eller praktisk träning.

Vad är permakultur?

Permakultur är ett mångsidigt verktyg för hållbara och regenererande helhetslösningar, som vi behöver i en osäker framtid. Det är också en internationell rörelse som tar den mänskliga och ekologiska krisen vi står inför, på djupaste allvar. Jorden plundras på sina resurser, arter utrotas, och ekosystemen förstörs i ett rasande tempo. Våra mänskliga relationer och ekonomiska förutsättningar utarmas som en följd av detta. Miljöproblem, sociala problem och ekonomisk knapphet hänger ihop. Permakultur ger oss konkreta redskap att vända på detta för att
-värna om jorden, med alla dess livsformer och komplexa livsmiljöer
-skapa ett värdigt liv för alla människor
-se till att det sker en rättvis fördelning av resurserna på jorden

Permakultur är inriktat på lösningar. Genom metodiskt analys- och designarbete lägger vi grunden för att bygga upp ett decentraliserat och hållbart kretsloppssamhälle, som tillgodoser våra behov av mat, boende, social närvaro och fungerande ekonomier, utan att förorena eller exploatera vår omgivning. Vi hämtar inspiration och lär oss genom de naturliga ekosystemen och deras förmåga att bygga upp resurser, och vi lär oss att ansluta till de befintliga kretsloppen runt oss.