Hälsa & välbefinnande

Finns platser kvar i gruppen Medicinsk Qi gong, "Nei Yang Gong"!

Nei Yang Gong betyder ”Inre Närande Träning” och är en Medicinsk Qigong var historik går tillbaka till slutet av 1500- och början av 1600-talet (Ming- och Qing-dynastierna).

Ledaren Elsie Berg har sedan 2000 tränat och studerat Nei Yang Gong i Beidaihe, Kina, och i Sverige (även andra qi gong-former).
Innan hon flyttade till Östersund höll hon under tio år kurser i Medicinsk Qi gong samman med Stockholms kommun (tekniska nämndhuset i Stockholm), posten och filminstitutet.

Denna kurs börjar på nybörjarnivå och byggs på under kursens gång i takt med gruppens utveckling.
Vi tränar lågintensivt med mjuka rörelser för hela kroppen och sinnet. Ett mjukt tempo som följer andningen. Det går även att utföra rörelserna sittandes.

Vi tränar i mjuka kläder, mjuka skor (eller barfota). Utöver detta behövs inget annat.
Ät gärna något litet innan passet, men kom inte för mätt.


Pris: 400 kr för 5 träffar.
Plats: Gamla Tingshuset, Tingssalen. Östersund.
Start: 26/10-2020

___________________________________
Om Nei Yang Gong 内养功

Sedan 1949 har Nei Yang Gong utforskats medicinskt och metoden används idag på ca 750 sjukhus i Kina till att med god effekt behandla över 80 olika medicinska åkommor, bland annat:

· Matsmältningssjukdomar
· Lungsjukdomar (astma och allergier)
· Ryggradssjukdomar
· Hjärtsjukdomar
· Övertrötthet
· Högt blodtryck
· Reumatiska sjukdomar
· Depression
· Immunförsvaret m.m.

Genom att Nei Yang Gong förenar rörelse, andning och inre visualisering harmonieras och regleras hela vårt meridiansystem i kroppen. Blockeringar i meridianerna upplöses och toxiner elimineras. Detta leder till att Qi och Blod kan cirkulera fritt och tillsammans revitalisera de inre organen, kroppens alla celler, musklerna, senorna och skelettet. Nei Yang Gong balanserar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, stimulerar vårt körtelsystem (vilket även påverkar vår grad av medvetenhet och andliga utveckling) samt balanserar hjärnhalvorna.

Träningen innebär att du använder ditt sinne och tankar positivt och håller ditt sinne klart och stilla. Du får en ökad sinnesnärvaro som leder till en djupare stillhet, mer balanserade känslor och ett gladare sinne. Träningen sänker stressnivån i kroppen.

Texten är, med tillstånd, hämtad från certifierad Nei Yang Gong-lärare Pernilla Holmgren.
Läs gärna mer om Nei Yang Gong på Pernillas hemsida http://www.halsokallan.eu/qigong/


:::::::::::::::
SV Jämtlands län och Covid-19

Vi öppnar upp med försiktighet.
Från och med nu öppnar vi med försiktighet upp för fysiska träffar igen. Vi gör en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters rekommendationer och anvisningar. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk och anpassar vår verksamhet. Vi fortsätter gärna också med folkbildning digitalt eller på distans, och de grupper som kan träffas med fördel utomhus.
Information om eventuella ändringar kring arrangemang uppdateras på vår webbplats och på facebooksida. Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma. Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år och äldre avråder vi dig från att delta i verksamheten just nu. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: folkhalsomyndigheten.se

Vid fysiska träffar gäller följande:
• Delta endast om du är helt symtomfri.
• Om du tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre, avråder vi dig från att delta i verksamheten just nu.
• Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser.
• Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket.
• Dela inte material med andra
• Ta gärna med eget fika, termos etc. för att undvika trängsel och att flera personer rör vid exempelvis samma koppar och fat.
• Var hellre extra försiktig än oförsiktig.

Hör av dig till oss på kontoret vid frågor.