Hantverk & konst

Pysselgrupp för
funktionsnedsatta.
Våren 2019, start efter sportlovet v.10
Välkommen att vara med i en pysselgrupp, där vi till exempel målar,
jobbar med pärlor, textil eller tovning.
Det viktigaste är gemenskapen. Fika ingår.
Om deltagaren behöver assistent är det bra om den följer med och hjälper
till. Skjutsar måste ombesörjas på egen hand.
Onsdagar, start 13 mars kl. 18-20.
6 ggr, 780 kr (delbetalning är möjligt).
Max antal, 7 st deltagare.
Ledare: Lena Öhman
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Litsvägen 22. Lokalen är
handikappanpassad.