Hälsa & välbefinnande

OBS:
Startdatum har passerat, men det går att anmäla sig och hoppa in i gruppen. Reducerad kursavgift för dig som missat första träffen/träffarna.


Medicinsk Qi gong, "Nei Yang Gong"
Denna kurs riktar sig till både dig som är nybörjare samt dig som har tränat Qi gong tidigare.

Vi lär oss om Qi gong, dess filosofi och kopplingen till kinesisk medicin. Vi gör lågintensiva, mjuka rörelser som enligt tradition är hälsofrämjande för hela kroppen och sinnet. Ett mjukt tempo som följer andningen. Det går även att utföra rörelserna sittandes. Rörelserna byggs på under kursens gång i takt med gruppens utveckling.

Ha gärna mjuka kläder, mjuka skor (eller barfota). Utöver detta behövs inget annat.
Ät gärna något litet innan passet, men kom inte för mätt.Pris: 450 kr för 5 träffar.Ledaren Elsie Berg har sedan 2000 tränat och studerat Nei Yang Gong i Beidaihe, Kina, och i Sverige (även andra qi gong-former).
Innan hon flyttade till Östersund höll hon under tio år kurser i Medicinsk Qi gong samman med Stockholms kommun (tekniska nämndhuset i Stockholm), posten och filminstitutet.


___________________________________________________
Om Nei Yang Gong 内养功

Medicinsk Qi gong, "Nei Yang Gong"
Nei Yang Gong betyder ”Inre Närande Träning” och är en Medicinsk Qigong var historik går tillbaka till slutet av 1500- och början av 1600-talet (Ming- och Qing-dynastierna).

Sedan 1949 har Nei Yang Gong utforskats medicinskt och metoden används idag på ca 750 sjukhus i Kina till att behandla över 80 olika medicinska åkommor, bland annat:

· Matsmältningssjukdomar
· Ryggradssjukdomar
· Hjärtsjukdomar
· Övertrötthet
· Högt blodtryck
· Reumatiska sjukdomar
· Depression
· Immunförsvaret m.m.

Genom att Nei Yang Gong förenar rörelse, andning och inre visualisering harmonieras regleras hela meridiansystemet i kroppen. Blockeringar i meridianerna upplöses och toxiner elimineras. Detta leder till att Qi och Blod kan cirkulera fritt och tillsammans revitalisera de inre organen, kroppens alla celler, musklerna, senorna och skelettet. Nei Yang Gong balanserar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, stimulerar vårt körtelsystem (vilket även sägs påverkar vår grad av medvetenhet och andliga utveckling) samt balanserar hjärnhalvorna.

Tekniken innebär att du använder ditt sinne och tankar positivt och håller ditt sinne klart och stilla. Du får en ökad sinnesnärvaro som leder till en djupare stillhet, mer balanserade känslor och ett gladare sinne. Att utöva Nei Yang Gong sänker stressnivån i kroppen.


Texten är, med tillstånd, hämtad från certifierad Nei Yang Gong-lärare Pernilla Holmgren.
Läs gärna mer om Nei Yang Gong på Pernillas hemsida http://www.halsokallan.eu/qigong/