RGRM (the Ronnie Gardiner Rytm & Music method) leker med rytm, musik och rörelse. Deltagarna sitter eller står, beroende på den enskildes förmåga. I RGRM klappar, stampar och gör man ljud i takt till musik efter ett tydligt schema. Inga förkunskaper krävs.

Vår cirkelledare är sångaren och RGRM-terapeuten Peter Mellgren. Han har stor erfarenhet av musik, pedagogik och arbetar till vardags på LSS-bostad.

Metoden stimulerar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, balans, minne, koordination, motorik, liksidighet, läs- och talförmåga, rytmkänsla, koncentration och uthållighet. Tillsammans med rytmisk musik blir det en glädjefylld stunds hjärngymnastik!
Mer om RGRM:
RGRM har utvecklats av jazztrummisen Ronnie Gardiner för
att hjälpa människor med skador och sjukdomar i hjärna och
nervsystem. Med utgångspunkt i trumsetet så har Ronnie tagit
fram rörelser och ljud som kan kombineras i olika
svårighetsgrad. I grunden går det ut på att stampa och/eller
klappa i takt till musik.

Till rörelserna har han gjort symboler, med olika färg för höger
och vänster sida (ett slags notsystem), så att deltagarna kan läsa
vilka rörelser och ljud som ska göras. Det hela leds av en person
som visar rörelserna för deltagarna.

Metoden har även positiva användarupplevelser inom andra grupper som smärtpatienter, rörelsehindrade, äldre/demens-boenden, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, etc.

Under senare år har intresset för RGRM ökat betydligt tack
vare forskningsresultat från Karolinska Institutet, Stockholms
läns Strokeförening (SLSF) och Stockholms Sjukhem.
Sedan starten har RGRM-Metoden erbjudit ett hundratal
föreläsningar och publicerats i både television och press över
hela landet.

Vår tanke är att etablera RGRM i Östersund/Jämtland och
kunna erbjuda det till alla grupper som kan tänkas bli hjälpta av
metoden.

http://www.rgrm.se/
http://www.petermellgren.se/rgrm/