Djur, natur & miljö

Ta röjsågskörkortet som bevis på att du har de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen - så att arbetet blir så säkert, roligt och mer effektivt.
De olika nivåerna: Nivå RA: Grundläggande nivå som man måste klara först handlar om röjsågens skötsel och hantering, enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
Nivå RB: Behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.