Musik, teater

Välkommen till sångkören "Sång för alla" i Lit.
Varannan vecka, tisdagar i kyrksalen i Lit tillsammans med ledaren Anders Hedén.
Alla är välkomna!
Vi startar i augusti, hoppas vi!

Anmälan till: 0642-10420 eller 063-123400