Musik, teater

Sånger för livet!
Klezmermusik med Pustan och Rådhuskören under ledning av Tove Thofelt.

Välkommen!

OBS!
Biljett , 150 kr köpes vid entren.