Musik, teater

23–25 SEPTEMBER 2022 ÄR DET ÅTER DAGS FÖR KÖRSTÄMMAN NORDIC SOUNDSCAPES I EDSÅSDALEN.
UPPLEV FJÄLLEN NÄR DE ÄR SOM VACKRAST DESSUTOM INRAMADE MED MASSOR AV KÖRSÅNG,
OPEN STAGE, KONSERTER OCH DANS.
SE WWW.SV.SE/NORDICSOUNDSCAPES FÖR MER INFO.

ÄR DU INTRESSERAD AV ENSKILDA SÅNGLEKTIONER?
30 minuters lektioner för 300:-.
Detta pris blir INTE rabatterat med 50% även om du är kursdeltagare.

Under helgen erbjuder sångpedagog Marie-Louise Nilsson ett antal tillfällen för
individuell sång och rötstteknik. Kan även göras i mindre grupp. Fre-sön
Du anmäler ditt intresse här och skriver om det är flera som du vill vara i grupp med, så blir du kontaktad av ledaren.

Marie-Louise Nilsson har en gedigen erfarenhet. Hennes utbildningar är;
Musiklinjen Birka Fhs 1985-1987,
Sångpedagog och Master of fine arts vid Musikhögskolan i Malmö 1987-1995,
Anti-Aging för rösten, Fristående högskolekurs ”Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer” 2020
Level I,II och III Somatic Voicework The LoVetri Institute 2021

Hon har varit anställd på Malmö opera 1995-2000, Sundsgårdens Folkhögskola, Estetiska programmet i Bollnäs och Bollnäs Fhs.
23-25 september finns hon i Edsåsdalen!