Hälsa & välbefinnande

Under långa yogaklasser använder vi yogapraktiken som en meditation i rörelse som leder in mot allt mer stillhet. Klasserna är mjuka och långsamma, de välkomnar både dig som är nybörjare och dig som vill fördjupa din yoga och meditation. Satyanandayogan vill utforska och observera kroppen och dess flöde likväl som sinnets påverkan och tillstånd. Den vill både ge värdefulla upplevelser i yogapraktiken, men även inspiration att ta med olika perspektiv och övningar in i vardagen, in i det vanliga pågående livet.

Karin har utövat yoga i ca 25 år. När hon fann Satyanandayogan för ca 12 år sedan fann hon sin väg till fördjupning i både det fysiska, mentala och meditativa. Det är en rik yogaform som omfattar alla yogans olika grenar (hatha, raja, bhakti, jnana, karma, kriya, nada m.fl). På så sätt finns det alltid vägar att gå oavsett det egna tillståndet eller behovet. Det finns dessutom alltid möjlighet att vara nybörjare, att få vara i det där underbara tillståndet av nyupptäckande av både det gamla och det nya. Däri ligger mycket glädje!

Kursen omfattar tre helger, då vi yogar tillsammans fredagkväll och lördagmorgon i långa klasser som införlivar mantra, asanas (yogapositioner), pranayama (flödesövningar baserade på andning), Yoga Nidra (djupavslappning) och meditation. Tiden för klasserna är rikt tilltagen så att varje del ska få upplevas som komplett och färdig. Det är inte alltid som vi använder hela den avsatta tiden.

De avsatta tiderna är: V 7: 14-15 / 2
fredag 17.00-20.30 V 12: 20-21/3
lördag 07.30 – 11.00 v 17: 24-25 /4.


Pris: 3 helger, 1200kr. Pris per helg: 500 kr. Pris per klass: 300 kr.
Anmälan till: yogabykarinlinder@outlook.com. Varmt välkommen!