Musik, teater

Detta är en Prova på för dig som aldrig tidigare har sjungit i en kör, men gärna vill prova.
Att sjunga tillsammans med andra, med en sångledare.

Du behöver inga förkunskaper, och behöver inte kunna noter.

Ledare är Mia Kempff sångerska och erfaren med workshops i musik och sång

Efter arrangemanget finns Nordic Soundscapes kvällsprgram på Köja att ta del av;
konserter och spellista i folkton med dans. Se övrigt program www.nordicsoundscapes.se
Frågor till SV Åre 0647 611 311 efter 15 augusti.