Övrigt

Skaffa jobb! – En kurs från Studieförbundet Vuxenskolan om att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden
Få hjälp att hitta nya vägar och skapa en egen ny profil.

Upplägg och innehåll

Vi börjar med en inventering av nuläge, bakgrund och framtidsbild.
Därefter går vi igenom vad som kan beskrivas som generella krav hos en arbetsgivare i Sverige och hur detta speglas mot kursdeltagarens kompetens.
Vi kommer att orientera oss i hur vi kan arbeta med nätverk och referenser samt utveckla det egna varumärket.
Avslutningsvis tränar vi på att skriva CV, personligt brev och genomföra en anställningsintervju.

Kursen, som är avgiftsfri. Totalt är det 10 träffar på distans via Zoom.
Start i höst. De som anmäler sig fullföljer kursen, begränsat antal platser.
Om du får förhinder och inte avanmält dig en vecka innan skickar vi ut faktura på den faktiska kursavgiften, 1900 kr.