Samhälle, Övrigt

Skaffa jobb! – En kurs från Studieförbundet Vuxenskolan om att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden

Kursen, som är avgiftsfri, ges två gånger per vecka under sju veckor på distans!

Upplägg och innehåll
Vi börjar med en inventering av nuläge, bakgrund och framtidsbild.
Därefter går vi igenom vad som kan beskrivas som generella krav hos en arbetsgivare i Sverige och hur detta speglas mot kursdeltagarens kompetens.
Vi kommer att orientera oss i hur vi kan arbeta med nätverk och referenser samt utveckla det egna varumärket.
Avslutningsvis tränar vi på att skriva CV, personligt brev och genomföra en anställningsintervju.
Resan fram till momentet med anställningsintervju kommer att präglas av att utveckla ett proaktivt förhållningssätt.