Hantverk & konst

Gemenskap, stimulans och träning.
Inspirerande träffar för dig med afasi, då du får möjlighet att utveckla din kommunikation och fantasi tillsammans med andra.
Vi samtalar, pysslar, och har en trevlig stund tillsammans. Innehållet utgår givetvis från deltagarna., kan vara tovning, färgläggning av bilder eller andra aktiviteter.
Din assistent kan vara med och hjälpa till.

Ytterligare en grupp kan komma att starta under våren om intresse finns.
Medlem i Afasiföreningen betalar 450 kr, övriga 800 kr. Materialkostnad kan tillkomma.
Frågor kontakta Lena: 073-0412496