Hantverk & konst

Gemenskap, stimulans och träning.
Inspirerande träffar för dig med afasi, då du får möjlighet att utveckla din kommunikation och fantasi tillsammans med andra.
Vi samtalar, pysslar, och har en trevlig stund tillsammans. Innehållet utgår givetvis från deltagarna., kan vara tovning, färgläggning av bilder eller andra aktiviteter.
Din assistent kan vara med och hjälpa till.

Kostnad: 750kr
Frågor kontakta Lena: 073-0412496