Djur, natur & miljö

Vi är alla beroende av vatten ! Många av dem som äger skog äger också någon form av vatten .
Men vattnet rör sig , förändras och byts ut hela tiden. Just därför måste vi tillsammans vårda och vara rädd om vårt vatten .
I cirkeln " Skogens Vatten " kan du på ett roligt och utvecklande sätt lära dig
mer om vatten och hur vi kan hjälpas åt att ta hand om det .
Cirkeln vänder sig till: Skogsägare, entreprenörer, fältpersonal, myndigheter, ideella
organisationer, skolor, vattenråd och allmänheten .

Kursen börjar när minst 6 personer är anmälda.