Hantverk & konst

Ingrid Jonsson visar grunderna i nålbindning. Nålbindning är en mycket gammal teknik som kom hit till norden under vikingatiden.
Med en nål binder du garn i öglor som i sin tur binder i varandra. Grundtekniken kan varieras på flera sätt.
I första hand för medlemmar i Strömsunds Slöjdgille, övriga i mån om plats.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!