Hantverk & konst

Smyckes Workshop –Gör egna gamla smycken nya!
Har du trasiga smycken hemma, eller sådana du inte använder. Vill du ha mer personliga och kanske mer fantasifulla smycken i din ägo?
Kanske du vill tillverka av naturliga material tex trä, skinn och fjädrar.
Ta med smycken, pärlor, och material som du känner du vill använda till smycken.
Karin Hedenborg guidar och inspirerar oss hur vi ska göra.
I första hand för medlemmar i Strömsunds Slöjdgille, övriga i mån om plats.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!