Hantverk & konst

Slöjdklubben är Hemslöjdens barnverksamhet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och finns på en mängd olika platser runt om i landet. Verksamheten vänder sig till barn som är mellan 9 och 14 år och bygger på en pedagogik där barn får möjligheten att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna.

Pedagogiken i Slöjdklubben bygger på traderandet, det vill säga att man härmar. För små barn ligger härmandet nära sättet de lär sig saker på. För äldre barn ger härmandet utrymme för koncentration, att vara i nuet och samtidigt känna in hur ett material beter sig och hur ett verktyg fungerar. Pedagogiken gör att orden blir överflödiga och deltagarna får en känsla av att de faktiskt lärt sig själv! Problemlösning är en central del i allt slöjdande och det stimulerar hjärnans utveckling.

I Slöjdklubben är tillvägagångssättet och processen mer betydelsefull än det färdiga resultatet. Andra viktiga delar är att sätta ord på det man gör och att samlas kring en gemensam berättelse för att låta fantasin flöda.

Handledarna i Slöjdklubben har alla gått en barn- och olycksfallsutbildning och vid ett antal kurstillfällen blivit utbildade i den speciella pedagogiken.

Slöjdklubben kostar 250:- och information om betalningen fås av ledarna.