Djur, natur & miljö

Många pratar om cirkulär ekonomi, men hur påverkar det mig som företagare?
Affärsmöjligheter och utmaningar ut i det korta perspektivet

Välkommen till frukostseminare på temat - Affärsnytta med cirkulär ekonomi
Att hushålla med resurser är något människor och företagare fått lära sig och leva med genom årens lopp. I situationer när resurserna är begränsade är detta beteende extra viktigt. Det sista århundrandet har på ett sätt varit exceptionellt då mycket av vårt sätt att förhålla oss till naturens resurser i form av material har varit hämta råmaterial, tillverka produkter, konsumera produkter och därefter dumpa resterna. Detta sätt att förbruka råmaterial fungerar inte längre. Det vi behöver ställa om till är cirkulära materialkonsumtions system.

Vad ger det för konsekvenser och möjligheter i ett kort perspektiv för företagare? Det skall frukostseminariet den xx datum försöka svara på. Kanske kan vi dessutom ta några steg mot ett mera hållbart samhälle? På plats finns representanter från Studieförbundet vuxenskolan samt Christer Hedlund från Mittuniversitetet, avdelningen för Kvalitetsteknik.

Träffen innehåller: Frukost, föreläsning, frågestund och diskussion

Program:
• 07.30 Välkommen, NN Vuxenskolan + Frukost
• 08.00 Christer Hedlund – Cirkulär ekonomi hur påverkar det mig som företagare
• 08.30 Diskussion om samverkan kring cirkulär ekonomi, vad vill vi? vad kan vi? Vad är nyttan med att samverka?
• 08.50 Information om kommande utvecklingsprogram
• 09.00 Avslut och summering

Kontaktperson:
Veronica Borg, Vuxenskolan
Christer Hedlund, Mittuniversitetet, 0708-829 321, christer.hedlund@miun.se