Övrigt

Dödsfall, skilsmässor och allvarlig eller långvarig sjukdom är oftast
smärtsamma. Att flytta, gå i pension, bli mobbad eller att förlora jobbet är
exempel på andra förluster.
Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker
inom oss som ilska, förtvivlan, tomhet, frustration, lättnad etc.
Du kanske går omkring med känslor som kan kännas outhärdliga och
övermäktiga. Trötthet, håglöshet och oro kan vara annat som stör
vardagslivet. Vad gör du med dessa känslor?

Barbro Byström är certifierad handledare i sorgbearbetning,
med Svenska Institutet för Sorgbearbetnings pedagogiska metod som hjälpt
tusentals människor till läkning på ett enkelt, effektivt sätt.


Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i denna grupp. Barbro och vi kontaktar dig så fort vi har information om starttider, priser mm.