Hälsa & välbefinnande

Ny 3 veckors kurs:
Soul Body Fusion

Är du nyfiken på energiarbete, healing och meditation? Då är du varmt välkommen att vara med och göra Soul Body Fusion under tre veckor.
Soul Body Fusion är en metod som ligger mitt mellan meditation och healing, där syftet är att förena själen och kroppen i högsta frekvensen.
Metoden påminner om mindfulness meditation, då övningen görs i full närvaro där uppgiften är att upplev kropps-förnimmelser och känslor, samtidigt som du tar emot en energiöverföring.
Soul Body Fusion görs i två omgångar per tillfälle. Och startar upp ett inre energiarbete i dig. Den pågår 21 dagar. Efter kursen kan du göra metoden på dig själv.

Inga förkunskaper eller erfarenhet behövs för att delta.

Kursen följer Folkhälso-myndighetens riktlinjer för Corona:
- Gruppstorleken är satt till 8 personer så att vi alla kan hålla ett avstånd.
- Vid symtom stannar du hemma. Passet kan följas online via en länk.
- Under kursen gäller god handhygien.

Kostnad:
1200- för privatpersoner
900,- för heltids sjukskrivna, heltids student, pensioner och arbetssökande.


Ledare: Åshild Haaheim, lärare i mindfulness och yoga. Når på telefon 0731535373

Anmälan senast 5/11
Anmälan är bindande. Plats kan överlåtas till någon annan innan kursstart.

När: Måndagar kl 12.00-12.45.
Datum: 9/11, 16/11 & 23/11.
Vart: Studio 31, Litsvägen 31. Studieförbundet Vuxenskolan källarlokal, ingång från gaveln.

Varmt välkommen!

Vid fysiska träffar gäller följande:
• Delta endast om du är helt symtomfri.
• Om du tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre, avråder vi dig från att delta i verksamheten just nu.
• Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser.
• Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket.
• Undvik dela material med andra (rengör ofta ev delat material)
• Var hellre extra försiktig än oförsiktig.

Vi öppnar med försiktighet upp för fysiska träffar. Vi gör en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters rekommendationer och anvisningar. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk och anpassar vår verksamhet. Vi fortsätter gärna också med folkbildning digitalt eller på distans, och de grupper som kan träffas med fördel utomhus.
Information om eventuella ändringar kring arrangemang uppdateras på vår webbplats och på facebooksida. Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma. Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år och äldre avråder vi dig från att delta i verksamheten just nu. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: folkhalsomyndigheten.se
Hör av dig till oss på kontoret vid frågor.