Beteendevetenskap

Vem gör egentligen vad i en styrelse?
Vilka funktioner ska finnas?
Vad ska vi tänka på?

Kanske är du ny i en förening eller har suttit med en längre tid och vill fräscha upp dina kunskaper.
Här finns möjligheten att lära dig mer om vad som förväntas av en styrelse och andra saker att ha i åtanke.

Kursens innehåll:

- Styrelsens och de olika styrelseledamöternas uppgifter
- Planering och genomförande av möten
- Information om och kallelse till möte
- Att fatta beslut
- Att värna om och att utveckla de ”mjuka” delarna i verksamheten
- Föreningarnas roll i dagens samhälle

Kursen kräver minst 5 deltagare för att den ska bli av. Senast anmälan den 19/3.

Föreningslivet i Sverige har allt mer blivit en del av vår kultur och den starka föreningstraditionen har varit avgörande för vår demokratiska uppbyggnad av samhället. Idag utgör föreningslivet en bredd av olika former för samvaro mellan människor med likartade intressen.